Hlavnými a kľúčovými činnosťami našej stavebnej spoločnosti sú najmä:

  • generálne dodávky a realizácia stavieb na kľúč
  • realizácia inžinierskych stavieb
  • rekonštrukcie bytových jednotiek, prestavby rodinných domov
  • nadstavby občianskych budov
  • výstavba polyfunkčných objektov a bytových domov
  • výstavba monolitických železobetónových konštrukcií
  • architektonická štúdia a komplexné služby projekcie a inžinieringu projektov
  • odborné posúdenie projektovej dokumentácie pre rôzne alternatívy úprav v procese výstavby.

Zameriavame sa na široké spektrum služieb v stavebnom sektore v Slovenskej republike i zahraničí. Poskytujeme komplexný servis pri zakladaní stavieb od prvotnej štúdie s architektonickým stvárnením cez projekčnú činnosť až po zastrešenie celkového manažmentu diela ako generálny dodávateľ s odovzdaním na kľúč.

Vykonávame ekonomicko-právne poradenstvo pri riadení prípravy projektov až po finálnu realizačnú fázu so zameraním sa na maximálnu úsporu nákladov voči investorovi pri dodržiavaní platných predpisov a noriem s celkovou podporou od schvaľovacieho procesu pre vydanie právoplatného stavebného povolenia až po ukončenie výstavby riadnym kolaudačným rozhodnutím. Know-how získané pri tvorbe projektov financovaných z vlastných zdrojov v sekcii Development aplikujeme pri výzvach, ktoré kladú na nás naši investori, či už pri náročných rekonštrukciách v neprístupnom teréne s orientáciou na minimum využiteľného priestoru, alebo pri občianskych prestavbách väčšieho rozsahu vzhľadom k časovým a konštrukčným pomerom. Kladieme dôraz na prísne dodržiavanie viacstupňového systému kontroly kvality so zárukou čo najväčšej eliminácie predpokladaných odchýlok oproti projektovej dokumentácie. Máme skúsenosti s výstavbami z oblasti verejného sektora, kde sa pri získavaní tendrov kladie dôraz predovšetkým na preukázateľné výsledky a rokmi vybudované renomé spoločnosti.